طی سه ماه دوم سال 2009، فناری WiMAX بیشترین رشد را در میان فناوری‌های دسترسی بی‌سیم داشته است. جك ساندرز، معاون رییس مؤسسه تحقیقاتی ABT در این زمینه می‌گوید: "فناوری WiMAX در مقایسه با مدت‌زمان مشابه در سال 2008 در حدود 74درصد رشد داشته است. تعداد اشتراك‌های این فناوری در حدود 3میلیون عدد بوده است، اما این نشانه‌ای از این موضوع است كه رقابت برای بازار فناوری 4G به معنای پیروزی LTE نیست."


این آمار، هر دو نوع استاندارد 802.16d و 802.16e را شامل می‌شود كه نشان‌دهنده مجموع تعداد مشتركان WiMAX است، زیرا بسیاری از شبكه‌های 802.16d در نهایت به 802.16d تغییر خواهند یافت، حتی اگر برای خدمات شبكه ثابت بسیار مورد استفاده قرار گیرند.


به گزارش گروه طیف توسعه اشتراك‌های LTE طی سه ماه دوم تا سه ماه سوم سال 2010 به تدریج آغاز خواهد شد. شركت دوكومو امیدوار بوده است كه عرضه تجاری LTE را در سال 2009 آغاز كند، اما تا به حال، راه‌اندازی آن به سال 2010 به تأخیر افتاده است.


تعداد اشتراك‌های باند وسیع موبایل افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقاتی ABI پیش‌بینی می‌كند كه تا پایان سال 2009، بیش از 240میلیون مشترك وجود خواهد داشت و تا سال 2014، این رقم به بیش از 1.2میلیارد نفر می‌رسد.


ترافیك دیتای موبایل نیز در حال افزایش یافتن است. در اوایل سال 2009، اپراتورهای موبایل، خرید تجهیزات زیرساخت WCDMA 3G را به طور چشمگیری آغاز كردند تا ظرفیت كافی شبكه را تضمین كرده و به تقاضاها به طور كارآمد پاسخ دهند. 25 درصد از مجموع اشتراك‌های جهانی مربوط به اشتراك‌های 3G است كه معادل با 910میلیون اشتراك می‌شود. به گزارش گروه طیف تقاضا برای LTE و WiMAX بسیار زیاد است، اما در همین مدت، فناوری HSPA نیز در حدود 160میلیون مشترك جذب كرده است. اگرچه فناوری EDGE جذابیت فناوری 3G یا 4G را ندارد، اپراتورها برای عرضه خدمات ارسال پیام و اینترنت موبایل به آن وابسته هستند در حالی‌كه میزان پوشش 3G ناكافی است. در سه ماه دوم 2009 در حدود 375میلیون مشترك EDGE وجود داشته است.

میزان رشد در مناطق مختلف جهان در نیمه اول سال 2009 تا حدی كاهش یافته است، اما مؤسسه ABI پیش‌بینی می‌كند كه استقبال مشتركان مجدداً افزایش خواهد یافت كه توسعه بیشتر را برای اپراتورها در سه ماه چهارم سال 2009 و سال 2010 در پی خواهد داشت. مجموع اشتراك‌ها در سه ماه دوم سال 2009 از مرز 4.15میلیارد گذشت.

در این بخش به بررسی برخی فاکتورهای فنی وایمکس سیار و LTE پرداخته و روند رشد هردوی این فناوری ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم: